முகப்பு > எங்களை பற்றி >உற்பத்தி உபகரணங்கள்

உற்பத்தி உபகரணங்கள்

1. தானியங்கி வெல்டிங் உபகரணங்கள்

2. தானியங்கி பேக்கிங் இயந்திரம்

3. ஒருங்கிணைத்தல் கோளம்

4. உயர் மற்றும் குறைந்த வெப்பநிலை சோதனை உபகரணங்கள்€¦

google-site-verification=BV8k8ytap63WRzbYUzqeZwLWGMM621-cQU9VFt_043E